Kultur

Vi vill att:

  • kommunen stöttar de föreningar som utvecklar och driver kulturella aktiviteter.
  • kommunen ger möjlighet till ett varierat kulturutbud genom ekonomiskt stöd.
  • kommunens lokaler ska erbjudas professionella utövare såväl som kommunens egna medborgare.
  • kommunen ger förmånliga lokalhyror och lån av lokaler till kulturella föreningar.
  • kulturskolan utvecklas och ges mer resurser.
  • kulturutbudet ökar och att förvaltningen ska ha särskilda medel för egna produktioner av föreställningar

 

Kultur är en viktig del av människan och vi utvecklas och mår bra av musik, konst, litteratur, teater och dans. Vi vill se att kulturutbudet ökar och att det satsas på kultur i kommunens regi för att säkerställa mångfald, jämställdhet och hög konstnärlig kvalitet. Vi tycker också att det är viktigt att alla åldrar får ta del av olika slags kultur. Vi tycker att alla barn i skolår 2 ska få möjlighet att testa kulturskolans utbud för att sedan kunna välja mer brett och för att barn som annars inte får möjlighet att spela instrument, testa konst eller teater ska få chans till detta.

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter