Miljö

Vi i Miljöpartiet vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv.

Miljöpartiet vill

Vi är beroende av naturen omkring oss för att få ett gott liv. Idag skadas våra ekosystem och växter och djur hotas. Vi riskerar att våra barn och barnbarn får det sämre än vi själva. Sverige har sexton ambitiösa miljömål. Alla är viktiga, men bara två nås just nu.

Miljöpartiet vill byta riktning. Vi vill utveckla samhället med hänsyn till kommande generationer, djur och natur. Vi vill att miljö genomsyrar politiken inom alla områden, från trafik till ekonomi, och nå våra miljömål. Vi vill ha en rättvis fördelning av jordens resurser.

Lätt att göra rätt
Tåg, solceller och reparationer ska gynnas före flyg, kol, olja och ohållbara prylar. Miljömärkt ska öka i butiken. Lagar ska förbjuda det som är farligt. Det ska vara lätt att välja miljövänligt.

Nyheter på Miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter