لینشوپینگ مدرن سازگار با میحط زیست و انسان


 

لینشوپینگ از هر فرصتی برای پیشرفت در اموری همچون آب و هوا و افزایش کیفیت زندگی مردم استفاده میکند. با کاهش سریع انتشار گازهای گلخانه ای خود در سطحی وسیع، رسیدن به توافق پاریس قابل دسترس است. در صورتی که تغییرات اقلیمی به یک ضرورت تبدیل شود هنوز هم دیر نیست. با هوای پاکتر، سرسبزی فراوانتر و مکان های تفریحی و عمومی بیشتر میتوانیم جامعه ای ایجاد کنیم که دسترسی به مدرسه، کار و فعالیت راحتتر باشد و برق و گرمای ما از منابع تجدیدپذیر تامین شود.

ما میخواهیم:

– لینشوپینگ سوئد را به بهترین شهر برای پیاده روی، دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی تبدیل کنیم.

– اهداف اقلیمی شهرداری را آنچنان جدی دنبال کنیم که آلایندگی تا سال 2035 به صفر برسد.

– لینشوپینگ را برای تغییرات آب و هوایی آماده کنیم.

آینده ازآن کودکان است

– پیش دبستانیها و مدارس لینشوپینگ باید محلی برای کنجکاوی و دانش باشد. مهم نیست کجا زندگی میکنید، تحصیلات والدینتان چیست یا کدام مدرسه را انتخاب میکنید.

– پیش دبستانی و مدرسه باید به یک اندازه خوب باشد.

– همه کودکان و جوانان، به ویژه آنهایی که در معرض خطر و آسیب هستند نیاز به رفاه مضاعف دارند که آنها را جذب خود کند. بنابراین به معلمان و کارکنان بیشتری در مدارس و پیش دبستانیها نیاز داریم تا گروه ها کوچکتر شوند. دانش آموزان باید از حمایتهای مناسب از طرف مراکز بهداشتی(elevhälsan) برخوردار شوند و همه کودکان باید بتوانند از (فریتیس) استفاده کنند تا اوقات فراغت پربارتری داشته باشند. انجمنهایی که با کودکان و جوانان آسیب دیده اجتماعی کار میکنند باید از حمایت بهتر شهرداری برخوردار شوند.

ما میخواهیم:

– کارکنان آموزش دیده بیشتری را در پیش دبستانیها و مدارس استخدام کنیم.

– سلامت دانش آموزان را تا حد امکان افزایش داده و باید سطحی برای تعداد پرسنل تعیین گردد.

در هرمدرسه:

– اجازه دهید همه بچه ها به فریتیس بروند. مکانهای تفریحی و سالنهای ورزشی بیشتری بسازید.

لینشوپینگ امن و انسجام یافته

لینشوپینگ باید شهری باشد که در آن افراد با پیشینه های مختلف و با تجربیات متفاوت در ترکیبی از مسکن، فعالیتها و مکانهای ملاقات الهام بخش یکدیگر را ببینند. برای کاهش خشونت فزاینده، باید اقدامات پیشگیرانه هرچه زودتر اجرایی شود و هزینه مناسب برای آن تامین شود.

– برای ارائه حمایتی که همه به آن نیاز دارند، میخواهیم سرمایه گذاری زیادی در خدمات اجتماعی انجام دهیم. برای مقابله با خشونت مردان علیه زنان و همچنین تعصبات ناموسی به آموزش و منابع بیشتری نیاز داریم. میزبانهای امنیتی محلی و آموزش خوب SFI ادغام و بهبود یابد. ما میخواهیم برای مراقبت از سالمندان، با احساس تنهایی در میان آنها مقابله کنیم و شیفت های کاری مددکاران را یکسره کنیم. و برای ارتقاء کیفیت خدمات به افراد تحت پوشش،باید این نهادها توسط شهرداری اداره شوند. همچنین شرایطی مناسب برای موسسات فرهنگی محلی فراهم شود که این انجمنها و دست اندرکاران آن خدمات بهتری برای فرهنگ محلی و پویا فراهم کنند.

ما میخواهیم:

– یادگیری زبان سوئدی و یافتن شغل را برای مردم آسانتر کنید.

– برای خدمات اجتماعی و مراقبت از سالمندان بیشتر سرمایه گذاری کنید.

– کمک به صحنه ها و فعالیتهای فرهنگ محلی جهت ارائه بیشترخدمات.

لینشوپینگ سبز و خودکفا

طبیعت خارق العاده و دریاچه های درخشان، از مشخصه های  شهرداری لینشوپینگ است. وجود فضای سبز بیشتر در شهر و  نواحی طبیعی و سواحل حفاظت شده به این معنی است که ساکنان لینشوپینگ بیشتر به طبیعت دسترسی دارند در حالی که ما تنوع زیستی را هم حفظ میکنیم.

اهمیت تامین مواد غذایی بطور فزاینده ای آشکار است. بنابراین، ما میخواهیم از زمینهای کشاورزی در برابر ساخت و سازها محافظت کنیم و الزاماتی جهت تولید مواد غذایی سالم برای مدارس، پیش دبستانیها و خانه های سالمندان تعین کنیم که محلی و ارگانیک باشد.

ما خواهان ایجاد چرخه ای هستیم که دسترسی به مراکز بازیافت حتی برای کسانی که از خودرو استفاده نمیکنند به راحتی میسر باشد. به همین دلیل میخواهیم یک مرکز بازیافت کوچک در شهر راه اندازی کنیم.

ما میخواهیم:

– از ساحل و تنوع زیستی محافظت کنیم.

– بازیافت را در محل زندگی آسانتر کنیم.

– مواد غذایی را با حفاظت از زمینهای کشاورزی تامین کنیم.

اهداف ما(با تصویری از نامزدهای برتر ما)

هر انسانی حق دارد که خودش باشد و خودش انتخاب کند. هر انسانی همچنین موظف است از همنوعان خود و سیاره مشترک خود مراقبت کند.

ایدئولوژی ما مبتنی بر سه همبستگی است:

– همبستگی با حیوانات، طبیعت و سیستم اکولوژیکی.

– همبستگی با نسلهای آینده.

– همبستگی با همه مردم جهان.

یک جامعه سبز مبتنی بر یک دیدگاه کلی نگر است. همه چیز به هم مرتبط و وابسته است.

حزب سبزها از جنبشهایی برای محیط زیست، همبستگی و برابری جنسیتی و صلح برخواسته است. مسائلی که امروزه بیشتر مورد توجه هستند. ما یک آلترناتیو سیاسی برای هر کسی هستیم که چالشهای پیش روی بشریت را میشناسد و میخواهد با ایمان به آینده با آنها مقابله کند. بحث محیط زیست یک بحث طبقاتی است و بحث طبقاتی یک موضوع زیست محیطی.