Bostäder

Miljöpartiet vill

  • att små och enkla hyresrätter för rimlig kostnad blir fler.
  • att trygghetsboenden gärna i kombination med hyresrätter byggs.
  • att vi alltid planerar miljöer med levande grönområden där hänsyn tas till ekosystemtjänster.

All samhällsplanering är i grunden en demokratisk process. Vi bor i en mycket expansiv region som både ställer oss inför utmaningar och ger oss möjligheter. Norrtälje kommun är regionens största till ytan. Vi vill utveckla hela kommunen, det är viktigt för att kunna skapa en långsiktighet in i framtiden. Vi vill fortsätta att värna strandskyddet som ger möjligheter för frilutfsliv och skyddar naturvärden men samtidigt göra det möjligt att bygga bostäder på landsbygden och i skärgården.

Samhällen och städer som är bra för barn är bra för alla. Alla ska kunna andas frisk luft. Vi jobbar för levande samhällen med grönområden som ger lig, med tät och pålitlig kollektivtrafik och med moderna cykelbanor. Vi vill planera miljösmart genom att ta in ekosystemtjänster i detaljplaneringen så att vi kan nyttja grönska för att rena vatten och luft, minska buller och skap klimatanpassade och trevliga bostadmiljöer.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: