Bostäder

Bostäder

Många gillar att bo i Norrtälje för tillgången till natur och vatten samt känslan av småskalighet. Exploatering och byggande ska ske utan att vi tar bort fördelarna med att bo i Norrtälje kommun. Vi ska dra nytta av närheten till Stockholm och Uppsala utan att bli en förlängning av storstadsområdena.

Miljöpartiet vill:

  • Att nya bostäder prioriteras där samhällsservice och kollektivtrafik finns. Kommunens goda jordar ska inte bebyggas. De behövs nu och i framtiden för odling och matproduktion, samt som en del av kommunens beredskap för kriser. Förtäta hellre än att exploatera värdefull åker- och skogsmark.
  • Att kommunen uppmuntrar renovering, återbruk och upcycling.
  • Ställa högre krav på hållbart byggande när kommunen bygger i egen regi eller säljer mark.
  • Att allmännyttan tar större ansvar för att det finns bostäder i hela kommunen och för målgrupper vars behov marknaden inte tillgodoser.
  • Bygga boenden som främjar förbättrad integration och motverkar ensamhet.
  • Se till att mindre centralorter växer med en långsiktigt hållbar plan.

Nyheter på Bostäder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter