Elin Söderberg

Riksdagskandidat

Elin Söderberg
Elins hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Lands- och glesbygd.

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Sveriges landsbygder har en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Migration och lika rätt.

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

”Klimat- och miljöfrågorna är vår tids stora ödesfrågor.”

Mer om Elin Söderberg

Elin Söderberg om politik

Klimatkrisen är ett faktum. Sverige ska leva upp till Parisavtalet och stödet för Miljöpartiet är avgörande för att klimatfrågan ska ges den centrala roll i riksdag och regering som den kräver.

Vi behöver skapa förutsättningar för fossilfria och effektiva transporter - över hela landet. Tung industri måste stödjas i sin omställning till fossilfrihet. Produktionen av inhemska livsmedel måste öka för att begränsa klimatpåverkan från svenskarnas konsumtion samtidigt som vi ger förutsättningarna för svenskt jordbruk att bygga ett mer resilient och självförsörjande Sverige. Vår utmaning är enorm och vi för en kamp mot klockan – men med målmedvetenhet och gemensamma krafter är det möjligt att hejda klimatförändringen.

Det behövs både långsiktig styrning och stöd för att genomföra klimatomställningen, en politik som gör att denna samhällsomvandling ger positiva mervärden till människor och verksamheter. Samtidigt ska vi anpassa samhället till den klimatförändring som ändå sker så att vi skapar ett robust Sverige både idag och i framtiden.

Personligt

Född 1984. Bor i Umeå med familj.

Fun fact: spelar cello på soundtracket till TV-spelet Unravel.

CV

Politiskt:

Distriktsordförande MP-Västerbotten

Förtroenderådets sammankallandegrupp

Kommunfullmäktigeledamot, Umeå

Ers. Kommunstyrelsen, Umeå

Ers. Hållbarhetsutskottet, Umeå

Styrelseledamot MP-Umeå

 

Tidigare:

Partisekreterarkandidat, 2019

Kandidat till EU-parlamentet, 2019, kryssades upp från plats 17 till plats 7

Riksdagskandidat, 2018

Styrelseledamot MP-Umeå, 2014-2017

Klimatnätverkets styrelse (var med och grundade Miljöpartiets interna klimatnätverk och satt i styrelsen under flera år)

Ers. Tekniska nämnden och ers. Kulturnämnden, 2014-2016

 

Yrkesmässigt:

2015- ff Klimat- och energisamordnare, Länsstyrelsen Västerbotten

2011-2015 Konsult för hållbar utveckling, Esam

2011-2011 Projektledare, Umeå kommun

2010-2015 Konsult för hållbar utveckling, Egenföretagare

2010 Projektassistent, Hållbart resande, Umeå kommun

2010 Producentassistent, NorrlandsOperan

2009 Departementssekreterare, Utrikesdepartementet

 

Utbildning:

Politices- magisterprogrammet med miljöinriktning, examen 2010

Kurser jag tog parallellt med programmet: Energi i ett hållbart samhälle, Miljöetik, Projektledning, U-landskunskap, Doing business in the Changing China och Approaching the environment in India.

Praktik vid Utrikesdepartementet