Elin Söderberg

Distriktsordförande

Elin Söderberg Foto: Iseklint Natur och Miljö
Elins hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Jämställdhet.

Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Medmänsklighet.

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

”Klimat- och miljöfrågorna är vår tids stora ödesfrågor.”

Mer om Elin Söderberg

Elin Söderberg om politik

Klimatkrisen är ett faktum. Sverige ska leva upp till Parisavtalet och stödet för Miljöpartiet är avgörande för att klimatfrågan ska ges den centrala roll i riksdag och regering som den kräver.

Vi behöver skapa förutsättningar för fossilfria och effektiva transporter - över hela landet. Tung industri måste stödjas i sin omställning till fossilfrihet. Produktionen av inhemska livsmedel måste öka för att begränsa klimatpåverkan från svenskarnas konsumtion samtidigt som vi ger förutsättningarna för svenskt jordbruk att bygga ett mer resilient och självförsörjande Sverige. Vår utmaning är enorm och vi för en kamp mot klockan – men med målmedvetenhet och gemensamma krafter är det möjligt att hejda klimatförändringen.

Det behövs både långsiktig styrning och stöd för att genomföra klimatomställningen, en politik som gör att denna samhällsomvandling ger positiva mervärden till människor och verksamheter. Samtidigt ska vi anpassa samhället till den klimatförändring som ändå sker så att vi skapar ett robust Sverige både idag och i framtiden.

Personligt

Född 1984. Bor i Umeå med familj.

Fun fact: spelar cello på soundtracket till TV-spelet Unravel.

CV

Politiskt:

Distriktsordförande MP-Västerbotten

Förtroenderådets sammankallandegrupp

Kommunfullmäktigeledamot, Umeå

Ers. Kommunstyrelsen, Umeå

Ers. Hållbarhetsutskottet, Umeå

Styrelseledamot MP-Umeå

 

Tidigare:

Partisekreterarkandidat, 2019

Kandidat till EU-parlamentet, 2019, kryssades upp från plats 17 till plats 7

Riksdagskandidat, 2018

Styrelseledamot MP-Umeå, 2014-2017

Klimatnätverkets styrelse (var med och grundade Miljöpartiets interna klimatnätverk och satt i styrelsen under flera år)

Ers. Tekniska nämnden och ers. Kulturnämnden, 2014-2016

 

Yrkesmässigt:

2015- ff Klimat- och energisamordnare, Länsstyrelsen Västerbotten

2011-2015 Konsult för hållbar utveckling, Esam

2011-2011 Projektledare, Umeå kommun

2010-2015 Konsult för hållbar utveckling, Egenföretagare

2010 Projektassistent, Hållbart resande, Umeå kommun

2010 Producentassistent, NorrlandsOperan

2009 Departementssekreterare, Utrikesdepartementet

 

Utbildning:

Politices- magisterprogrammet med miljöinriktning, examen 2010

Kurser jag tog parallellt med programmet: Energi i ett hållbart samhälle, Miljöetik, Projektledning, U-landskunskap, Doing business in the Changing China och Approaching the environment in India.

Praktik vid Utrikesdepartementet

Uppdrag

 1. Förtroenderådet
  1. Anette Mårtensson
  2. Anita Jonsson
  3. Anna Wåhlström
  4. Anton Fendert
  5. Anton Nordqvist
  6. Aron Knifström
  7. Axel Andersson
  8. Cheryl Jones Fur
  9. Elin Söderberg
  10. Elisabet Knutsson
  11. Emma Nohrén
  12. Gunnar Gustafsson
  13. Ingmarie Söderblom
  14. Jan Riise
  15. Joann Ling
  16. Johan Hansson
  17. Johan Sundqvist
  18. Lennart Bryntesson
  19. Linnea Johansson Kläth
  20. Lukas Yassin
  21. Magnus Gunnarsson
  22. Malin Bjarnefors
  23. Marcus Friberg
  24. Marie Engqvist
  25. Martin Gustafsson
  26. Martin Nilsson
  27. Niclas Malmberg
  28. Pernilla Rinsell
  29. Sandra Ivanovic Rubin
  30. Yngve Johansson
  31. Öjvind Hatt
 2. Klimatambassadörer
  1. Anna Betz Mark
  2. Anna Sibinska
  3. Arne Karyd
  4. Aron Knifström
  5. Barbro Stigsdotter
  6. Birgitta Rydhagen
  7. Cecilia Emanuelsson
  8. Christer Haagman
  9. Elin Söderberg
  10. Elisabeth Ahnberg Åsenius
  11. Eva Hallström
  12. Filip Joelsson
  13. Folke Nyström
  14. Gunnar Lundgren
  15. Hanna Thorell
  16. Ingrid Ågård
  17. Isabel Enström
  18. Jan-Olof Strindlund
  19. Joakim Byström
  20. Josefin Johansson
  21. Karin Svensson Smith
  22. Lars Friberg
  23. Lasse Brännström
  24. Lennart Alfredsson
  25. Madeleine Norman
  26. Maj Ardesjö
  27. Malin Sommanö
  28. Maria Nelénius
  29. Maria Sääf
  30. Martin Arvidsson
  31. Mikael Hjort
  32. Mikael Morin
  33. Mikael Vilbaste
  34. Peter Karlsson
  35. Peter Sögaard
  36. Pia Sundh
  37. Rebecka Hovenberg
  38. Richard Holmqvist
  39. Roger Bydler
  40. Staffan Lindberg
  41. Stefan Norrman
  42. Sören Steinkellner
  43. Thomas Elevant
  44. Tom Andersson
  45. Tomas Eriksson
  46. Tomas Hedlund
  47. Torsten Dybeck
  48. Victoria Johansson
  49. Viktor Leijon
 3. Kommunfullmäktige Umeå
  1. Alice Nikmanesh
  2. Arvid Lundberg
  3. Elin Söderberg
  4. Mariam Salem
  5. Nils Larsen
 4. Kommunstyrelsen Umeå
  1. Elin Söderberg
  2. Nils Larsen
 5. Ledningsgruppen Miljöpartiet Umeå
  1. Alice Nikmanesh
  2. Anthony Sorsa
  3. Elin Söderberg
  4. Lasse Brännström
  5. Lennart Frostesjö
  6. Marie-Helena Fjällås
 6. MP Västerbotten Distriktsstyrelse
  1. Anthony Sorsa
  2. Elin Söderberg
  3. Emma Lindqvist
  4. Isak Burman
  5. Jonna Lidström
  6. Lennart Frostesjö
  7. Sixten Thames Sjöström