Elin Söderberg

Riksdagskandidat

Klimatomställningen är vägen till en rättvis och trygg framtid med ökad livskvalitet

Jag arbetar för en rättvis klimatomställning som möter nutidens stora kriser och skapar möjligheter för människor och verksamheter i hela Sverige.

Klimatomställningen innebär stora möjligheter! Gröna industrirevolutionen ger samhällsutveckling i norra Sverige. Vägen till ett klimatneutralt samhälle innebär nya innovationer, affärsmöjligheter, mer robusta system för krisberedskap, livsmedelsförsörjning och energisystem. Enklare vardag för oss invånare och mervärden som renare luft och andra miljönyttor som är bättre får vår hälsa, kan minska vårdkostnader, ge renare närmiljö och mer livskvalitet för oss.

Om vi inte agerar nu innebär klimatförändringen enorma risker. Alla andra saker vi kämpar för i samhällsutvecklingen drabbas och riskeras till följd av klimatförändringen. Klimatförändringen innebär risker för vår livsmedelsförsörjning, för våra företags leverenskedjor, översvämningar som skadar byggnader i Sverige, minskat snötäcke och värmeböljor som drabbar våra svagaste. Liven som riskeras, människorna som kan komma tvingas fly, pandemierna som kan tillkomma – om vi agerar NU kan vi undvika de allvarligaste riskerna.

Med en resultatinriktad klimatomställning som lyssnar till människor och verksamheters förutsättningar kan vi utveckla ett robust, tryggt samhälle med ökad frihet och livskvalitet.

Aktuella frågor för Elin Söderberg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Elin Söderberg