Elin Söderberg

Riksdagsledamot i Näringsutskottet och talesperson för klimat och landsbygd

Klimatomställningen är vägen till en rättvis och trygg framtid med ökad livskvalitet

Klimatförändringen sker här och nu. Med en global uppvärmning på drygt 1 grad som vi har idag ser vi extrema värmeböljor, härjande skogsbränder och torka som leder till att fåglar faller från himlen, asfalt kokar, samhällen evakueras, ökad hungersnöd och att människor söker tillflykt vid fontäner och i köpcentra med luftkonditionering. Europa löper idag tio gånger så stor risk att drabbas av extrem värmebölja på grund av av klimatförändringen orsakad av oss människor.

I Sverige leder klimatförändringen till kraftigare skyfall med översvämningar, ras och skred som följd, ökad risk för skogsbränder, torka, låga grundvattennivåer och värmeböljor som drabbar våra svagaste. Alla andra saker vi kämpar för riskeras till följd av klimatförändringen. Klimatförändringens konsekvenser i andra länder påverkar även oss i Sverige. Den innebär risker för vår livsmedelsförsörjning, för våra företags leveranskedjor, för den ekonomiska stabiliteten och det säkerhetspolitiska läget. Liv riskeras, fler människor kommer tvingas fly, pandemier kan tillkomma.

Att hejda klimatkrisen är inte bara nödvändigt för att undvika allvarliga konsekvenser, klimatomställningen innebär också fantastiska möjligheter! Vi ser detta bland annat genom den gröna industrirevolutionen som nu bidrar till samhällsutveckling i norra Sverige. Vägen till ett klimatneutralt samhälle innebär nya innovationer, affärsmöjligheter, högre krisberedskap, ökad inhemsk livsmedelsförsörjning och ett leveranssäkerhet energisystem. Enklare vardag för oss invånare och mervärden som renare luft och mindre buller som är bättre för vår hälsa och kan minska belastningen på vården. Trevligare stadsmiljöer och mer livskvalitet för oss.

Om vi agerar NU kan vi undvika de allvarligaste riskerna och samtidigt öppna dörrar till nya möjligheter!

Aktuella frågor för Elin Söderberg

Högern skadar svensk konkurrenskraft

Miljöpartiets riskdagsgruppMiljöpartiets riskdagsgrupp

Miljöpartiets nya riksdagsgrupp

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Elin Söderberg

Aktuella frågor i region och kommun

Örebro län, 15 april 2023

Hansén och Söderberg (MP): Med regeringens klimatpolitik blir Sverige en del av problemet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.