Helena Nordström-Källström

Ledamot i kommunfullmäktige i Uppsala. Ordförande i Delegationen för stiftelsen Jälla egendom.

Helena Nordström-Källström