Helena Nordström-Källström

Ledamot i kommunfullmäktige i Uppsala. Ordförande i Delegationen för stiftelsen Jälla egendom.

Ledamot i kommunfullmäktige i Uppsala. Ordförande i Delegationen för stiftelsen Jälla egendom.

Helena Nordström-Källström

helena.kallstrom@sol.slu.se

Aktuella frågor för Helena Nordström-Källström

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Helena Nordström-Källström

Kommunfullmäktige Uppsala

Bengt Fladvad Charles Pylad Helena Nordström-Källström Johan Edstav Klara Ellström Lars Friberg Linda Eskilsson Per Eric Rosén Rickard Malmström

Kommunstyrelsen Uppsala

Helena Nordström-Källström Linda EskilssonRickard Malmström