Karl Johan Nordensten

Ersättare SDN Östra Göteborg

Karl Johan Nordensten

Uppdrag

  1. Stadsdelsnämnd Östra Göteborg
    1. Karl Johan Nordensten
    2. Yusuf Tohow