Klara Ellström

Ersättare i kommunfullmäktige i Uppsala. Ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Klara Ellström