Klara Ellström

Ersättare i kommunfullmäktige i Uppsala. Ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ersättare i kommunfullmäktige i Uppsala. Ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Aktuella frågor för Klara Ellström

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Klara Ellström

Kommunfullmäktige Uppsala

Bengt Fladvad Charles Pylad Helena Nordström-Källström Johan Edstav Klara Ellström Lars Friberg Linda Eskilsson Per Eric Rosén Rickard Malmström