Mats Berglund

Riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet, talesperson för högre utbildning och forskning

Mats Berglund
Mats hjärtefrågor

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

”Kulturen får individer och samhällen att växa.”

Mats Berglund

Mer om Mats Berglund

Mats Berglund om politik

”Miljöpartiet vill se ett starkt kulturliv i Stockholm och Sverige. Kulturen är en kärnfråga i den gröna ideologin. Kulturen får individer och samhällen att växa. Den erbjuder en meningsfull fritid, ett kreativt yrkesliv, och en bättre skola. Kulturen är demokratifrämjande, men också klimatsmart. Den är ofta närproducerad och lämnar ett litet ekologiskt fotavtryck.”

Så inledde jag mitt anförande i Stockholms kommunfullmäktige när budgeten för 2013 skulle klubbas. Jag har sett hur den borgerliga majoriteten har monterat ner kulturlivet på flera områden, inte minst kulturskolan, som är så viktig för barns och ungas utveckling. Men kulturen är viktig för hela samhället, och för varje individ. I den gröna omställningen måste kulturen vara med; tillsammans med energieffektivisering, järnvägsutbyggnad och andra infrastruktursatsningar är kulturen en byggsten i det nya gröna samhället. Det är därför jag har valt att engagera mig särskilt i just kulturpolitiken.