Stina Bergström

Politisk sekreterare för Miljöpartiet i Uppsala kommun

Robert Halvarsson
Stinas hjärtefrågor

Skog och biologisk mångfald.

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Tåg och kollektivtrafik.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

”Kollektivtrafiken är viktig för landsbygden. Vi behöver snabbtåg och tåg som stannar vid de mindre stationerna.”

Aktuella frågor för Stina Bergström

Mer om Stina Bergström

Personligt

Journalisten som blev fredsaktivist, som blev miljöpartist. Jag försökte förändra världen genom att skriva om den och genom att demonstrera. När jag upptäckte att den gröna politiken handlar både om att stoppa vapenexporten och rädda miljön, då gick jag med i partiet i mitten av 1990-talet. 

Jag är född och uppvuxen i Uppsala men flyttade som 20-åring till Göteborg. Där engagerade jag mig i freds- och miljörörelsen, utbildade mig till journalist och träffade en Värmlänning. Han är idag pappa till mina två vuxna barn. Vi bor på landet i Högboda i Kils kommun där jag tidigare var aktiv inom kommunpolitiken. Under åren 2010-2018 var jag riksdagsledamot för MP Värmland. 

Sedan januari 2019 bor jag också i Uppsala, min gamla födelsestad. Där ägnar jag mig återigen åt kommunpolitik, som politisk sekreterare för MP Uppsala.