Stina Bergström

Riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson, Språkrör MP Värmland

Samtal om tågpolitik på Kils tågstation.
Stinas hjärtefrågor

Skog och biologisk mångfald.

När den biologiska mångfalden minskar så hotas de ekosystem som mänskligheten är beroende av för ren luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas långsiktigt hållbart.

Tåg och kollektivtrafik.

Jämställdhet.

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Samhället är inte jämställt, ännu. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti.

”Kollektivtrafiken är viktig för landsbygden. Vi behöver snabbtåg och tåg som stannar vid de mindre stationerna.”

Aktuella frågor för Stina Bergström

Mer om Stina Bergström

Stina Bergström om politik

Jag  har varit riksdagsledamot sedan 2010 och sitter i Trafikutskottet. Som partiets Trafikpolitiska talesperson har jag den här mandatperioden arbetat mycket med vår politik för en bättre järnväg. Tågkaoset måste mötas både med mer pengar till underhåll och nya spår, men också en bättre organisation och ett sammanhållet kollektivtrafiksystem. Det ska vara enkelt och billigast att åka kollektivt - så möter vi klimatutmaningen.

Men bilen kommer alltid att vara nödvändig, inte minst för oss som bor på landsbygden. Därför har jag också arbetat med att utveckla partiets bilpolitik. Stöd till inköp av och konvertering till bilar som drivs med el eller förnybara drivmedel. Stöd till biogaspumpar, el-laddstolpar och fler bilpooler. Garanti för att de förnybara drivmedlen alltid ska vara billigare än fossila. Det är några av våra förslag för en hållbarare bilism.

 

 

Personligt

Journalisten som blev fredsaktivist, som blev miljöpartist. Jag försökte förändra världen genom att skriva om den och genom att demonstrera. När jag upptäckte att den gröna politiken handlar både om att stoppa vapenexporten och rädda miljön, då gick jag med i partiet.

Jag är född och uppvuxen i Uppsala men flyttade som 20-åring till Göteborg. Där engagerade jag mig i freds- och miljörörelsen, utbildade mig till journalist och träffade en Värmlänning. Han är idag pappa till mina två vuxna barn.

Jag bor på landet i Högboda i Kils kommun, där jag tidigare var aktiv inom kommunpolitiken. På fritiden är jag gärna ute i skogen, rensar i trädgården, läser och umgås med vänner.