Tove Björlin

Politisk sekreterare

Toves hjärtefrågor

Djur.

Inget djur ska utsättas för lidande. Djurskyddet i EU måste skärpas rejält. Miljöpartiet kräver ett verkligt djurskydd och stopp för onödiga djurförsök.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Mat och jordbruk.

Vad vi lägger på tallriken spelar roll. Vi vill ha god, näringsrik, ekologisk, giftfri och närproducerad mat, nu.

Äldre och pensioner.

Tove Björlin

Mer om Tove Björlin

Tove Björlin om politik

Människan är inte jordens centrum utan en del av ett ekosystem. Vi är beroende av en frisk natur och andra arter för vår överlevnad. Ett kortsiktigt synsätt styrt av ekonomiska intressen innebär att såga av grenen som vi, våra barn och barnbarn sitter på.

Hänsyn till natur, miljö, klimat och djur ska inkluderas i alla beslut i samhället. Vid byggnation måste hänsyn tas till naturvärden och djurliv. Värdefulla naturområden ska bevaras för sina friluftsvärden och människors rätt till närnatur, men också för sin egen skull. Att bevara jordbruksmark är avgörande för vår matförsörjning. Att jorden brukas utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel är avgörande för den biologiska mångfalden.

Kommuner kan och ska driva utvecklingen mot mer hållbart producerad mat genom att ställa höga miljö- och djurskyddskrav i livsmedelsupphandlingar. Offentliga måltider ska gynna hälsa, miljö, klimat och djurvälfärd genom en hög andel ekologiskt, mer vegetabilier och mindre men bättre animalier.

Alla människor har rätt till trygg förskola, skola och omsorg med hög kvalitet. Välfärden ska ha resurser att tillgodose det. Skolor, omsorgsboenden och äldreomsorg ska vara hållbara arbetsplatser med goda arbetsvillkor där medarbetarna vill stanna.