Ulla Kedbäck

ordförande Mp Orust - 2:e vice ordförande kommunfullmäktige Orust

Ullas hjärtefrågor

Barn och förskola.

Förskolan och barnomsorgen är första steget i ett livslångt lärande. Här, när nyfikenheten vaknar och de sociala färdigheterna utvecklas, lägger vi grunden för ett aktivt liv.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Lands- och glesbygd.

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Vi vill ha en levande landsbygd i hela Europa.

Ulla Kedbäck

Mer om Ulla Kedbäck

Ulla Kedbäck om politik

Barn och förskolaEn satsning på framtida generationer är den bästa investeringen vi kan göra. Fokusering debatten ligger just nu på skolan. Jag vill lyfta fram att förskolan och barnomsorgen är första steget i ett livslångt lärande och behöver också förses med adekvata resurser.                                                                                                            Miljö och landsbygd Orust har alla förutsättningar för att ha en produktiv och levande landsbygd. Kommunens organisation och verksamheter ska stödja nätverkande på landsbygden. I all upphandling ska vi ställa starka miljö- och klimatkrav och maten ska i första hand vara närproducerad och ekologisk.  

 

Personligt

Jag är logoped och har arbetat många år som enhetschef på sjukhus, de senaste femton åren på barnsjukhuset i Göteborg. Vid sidan av strävan att synliggöra barns behov och rättigheter har jag fördjupat mig i organisations- och ledarskapsfrågor.Som nybliven pensionär lever jag med min man i en ekoby på nordöstra Orust. Nu är jag också allt mer engagerad i arbetet för att hålla landsbygden levande och ta tillvara de rika möjligheter som finns till utveckling av företagande inom kultur, turism och matproduktion.