Förskola

Förutsättningarna som barn får i förskolan påverkar dem livet ut. Därför vill vi ta ansvar för att Österåkers förskolor ges förutsättningar att anpassa gruppstorlek och personaltäthet efter barnens behov.

Michael Solander, ledamot i Förskole- och grundskole-nämnden

Miljöpartiet vill

  • Höja förskolepengen, främst i syfte att minska barngrupperna
  • Erbjuda handledning för personal i förskolan avseende barn med särskilda behov
  • Öka andelen ekologisk/närproducerad mat i förskolan

I Österåkers förskolor är barngrupperna bland de största i länet, och vi i Miljöpartiet ser allvarligt på det. Skolverkets sammanställning över forskningsläget visar att den bästa pedagogiska kvalitén kan uppnås först om barngruppernas storlek är 13-15 barn. För de mindre barnen och för barn med särskilda behov krävs ännu mindre grupper. En mindre gruppstorlek i förskolan ger bättre emotionell utveckling och möjliggör förebyggande av psykisk ohälsa hos barn. Mindre barngrupper innebär därför vinster både ur ett mänskligt och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

År 2012 lämnade MP in en motion om att ta fram mål och en plan för minskning av kommunens barngrupper. Alliansen svarade först nej, men ändrade sig sedan och motionen blev godkänd. Vi driver sedan dess på för att beslutet ska gå från ord till handling, så att barngrupperna verkligen minskar i Österåker. Vi arbetar också för att förskolan ska ha bättre tillgång till handledning kring barn med särskilda behov.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: