Hållbar byggnation

Byggandet ska präglas av långsiktig hållbarhet där expansionen sker med eftertanke och där välfungerande kollektivtrafik är lika självklar som liten ekologisk påverkan.

Sigrid Walve, ersättare i Byggnadsnämnden

Expansionen av Åkersberga behöver ske västerut för att inte öka trafiken genom Åkersberga centrum ytterligare. Bostäder ska byggas i kollektivtrafiknära lägen. Ett exempel där vi längs hela planarbetet framfört kritik, är Täljöviken. Pga den känsliga havsviken hade det behövts en bättre miljökonsekvensbeskrivning, det är problematiskt att jordbruksmark bebyggs och naturreservatet kommer påverkas negativt av belastningen från de boende.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: