Bättre integration

En lyckad integration är förutsättningen för en hållbar migration. En fungerande integration ger även förutsättning för en bra ekonomi, ett tryggt samhälle och för mänskliga rättigheter.

Helfrid Shulte-Herbrüggen, medlem

Vi vill att nyinflyttade flyktingar, ensamkommande flyktingbarn och andra som flyttar till vår kommun, får möjlighet till en snabb integration i samhället och näringslivet.  Därför anser vi att ytterligare satsningar utöver statliga bidrag är nödvändiga. De insatser som kommunen tillhandahåller ska vara av god kvalité och underlätta individens etablering i vårt samhälle. Vi vill att kommunen upprättar en utredning kring hur väl etableringen fungerar och identifiera barriärer för integration. Eftersom nyanlända kvinnor oftast har svårare att komma in på arbetsmarknaden bör speciellt fokus läggas på denna grupp. Vi behöver även se över SFI-utbildningen så att den håller den kvalité den ska, då språket är en av de viktigaste förutsättningarna för integration. Därför vill vi satsa på att öka kvalitén på SFI. Även kommunala praktikplatser tror vi kan fylla en viktig funktion. Vi vill uppmuntra och stödja ideella verksamheter inom kommunen som jobbar med integration. Därför vill vi avsätta resurser i en integrationsfond som blir sökbara, där ändamålet är att integrera nyanlända genom kultur- och fritidssatsningar och olika projekt genom föreningslivet. Vi föreslår också att tiden i kommunal bostad ökas från 2 år till 3 år. Vi föreslår även att en inventering görs av sommarhus som kan vara tillgängliga för uthyrning. Efter etableringstiden bör målsättningen vara att nyanlända ska kunna stanna inom kommunen och hitta ett boende här. Insatserna vi föreslår är också positiva i ett samhällsekonomiskt perspektiv då nyanlända kommer snabbare in i det svenska samhället.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: