Skola och förskola ska vara högprioriterade

Många partier säger att de vill satsa på skolan, men i nästa andetag prioriterar de sänkt skatt. Vi anser att skolan måste få kosta.

Michael Solander, ledamot i skolnämnden och Eva-Lena Rodrigo, medlem

Vi har länge drivit kravet att minska barngrupperna och är beredda att lägga de resurser som behövs för att främja barnens behov och pedagogernas arbetsmiljö. Vi vill anpassa resurserna för barn med särskilda behov till verkligheten. Barnens miljö behöver göras ändamålsenlig och utan giftiga material. Många skolor och skolgårdar måste rustas upp och anpassas till modern undervisning. Nya skolor och förskolor måste byggas nu. Vi vill utöka stödet för läxläsning på skoldagar och öka andelen ekologisk och närodlad mat i barnomsorgen och i skolan. Bättre stöd till elevhälsan är ett måste då psykisk ohälsa ökar kraftigt. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: