Levande skärgård - både över och under vattenytan

En levande skärgård kräver insatser både för att kunna driva skärgårdsskolor, en förbättrad infrastruktur och miljöinsatser för den biologiska mångfalden.

Kenneth Johansson, fd ledamot i Skärgårdsrådet

För att hålla skärgårdsskolorna öppna bör upptagningen ske över kommungränserna. Viss distansundervisning kan också vara ett sätt att nå alla skärgårdsbarn. Vi vill samfinansiera med Trafikverket för att snabbt bygga de gång- och cykelbanor som behövs. Bättre service och infrastruktur behövs. Även båttrafiken behöver förbättras så att skärgårdsbor lättare kan ta sig till och från sina hemöar. Drift och underhåll av Ljusteröfärjan måste förbättras. Miljögifter och hård exploatering skadar den biologiska mångfalden, miljömålen om hav och kust måste tas på allvar. Vi vill underlätta för miljömedvetna båtägare – det ska vara lätt att göra rätt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: