Aktiv samverkan för ökad trygghet

Både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder behövs för att öka tryggheten i vårt samhälle.

Lasse Magnusson, styrelseledamot i MP Österåker

Långsiktigt är satsningar på förskola och skola bästa sättet att förebygga kriminalitet, vilket forskningen visar. På kort sikt behövs förbättrad samordning mellan socialtjänst, skola, polis med flera. Stödet till kvinnojouren behöver ökas och nattvandringen behöver kompletteras med fler fältassistenter. Otrygga miljöer kan byggas bort och vi kan skapa attraktiva offentliga rum. Kameraövervakning behövs i riskmiljöer. En blandning av hyresrätter och bostadsrätter kan minska förekomsten av segregerade områden. Introduktionsprogrammet för flyktingar på Österåkers gymnasium behöver få ett bättre stöd – undervisningen lägger grunden för samverkan med samhället.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: