Omsorg med kvalitet och valfrihet måste få kosta

Vi kräver ökad personaltäthet och bättre villkor i äldreomsorg och hemtjänst. All personal ska ha relevant utbildning och vi vill även säkra kvaliteten genom att ställa krav på personalkontinuiteten. Detta ska vara en del i all upphandling och budgetering.

Kenneth Johansson, ersättare i Vård- och omsorgsnämnden

I de verksamheter där kommunen är huvudman och ansvarar för drift ska dessa punkter vara en självklarhet oavsett om det gäller insatser inom socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi vill också öka andelen ekologisk och närproducerad mat för samtliga målgrupper som får sin mat levererad av kommunens kök, för att vi vet att det ger ett kvalitativt mervärde.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: