Sala

Vi kämpar för att hela Sala kommun ska leva och utvecklas i en hållbar riktning! Hör gärna av dig med dina tankar.

 

Följ oss på Facebook Ta chansen att prata med oss, diskutera dina idéer och hänga med på vad vi gör.
Våra prioriteringar

Grundsyn.

Vi vill göra Sala kommun till ett uthålligt, demokratiskt samhälle som lever och verkar så väl lokalt som globalt samtidigt som kommunens verksamheter utgår från ett kretsloppstänk.

Kommunens förvaltning.

Det finns mycket vi kan göra för att få en bättre fungerande kommun. Vi vill bland annat se mer ekologisk mat och fler lokala företag som levererar till kommunen.

Näringsliv.

Det är företagen som skapar jobben i kommunen. Vi vill se större politiskt engagemang i näringslivsfrågor och att Sala ska bli den bästa företagskommunen!

Kommunikation & Trafik.

Vi behöver en bättre kollektivtrafik i Sala och det måste till fler cykelvägar så man kan välja cykeln istället för bilen eller bussen om man vill.

Barnen.

För oss är skolan en väldigt viktig fråga. Sala kommun kommer långt ner i listan när skolorna runt om i Sverige granskats 2014.

Vård & Omsorg.

Vill vill få tillbaka mer vård till Sala. Dessutom vill vi se enklare sjukvård ute i byarna.

Boende & livskvalité.

Vi vill bevara småstadsidyllen och öka attraktionskraften. Vi vill också göra det enklare att bo även utanför staden.

Miljö & Energi.

Sala kommun kan gå före och visa vägen. Vi är redan en eko-kommun och vi gör mycket inom miljö och hållbarhet idag, men vi vill att vi ska bli bäst!

Kultur & Fritid.

Kulturen är viktig. Allt från idrotten till biblioteken bidrar till vårt kulturliv.

Miljöpartiet Sala

Kontakt