Sollentuna

Välkommen till Miljöpartiet Sollentunas hemsida! Vi arbetar för ett grönt tänkande på kommunens alla områden.

 

 

Här är våra tre prioriterade frågor för nästa mandatperiod:

 

Våra prioriteringar

Förnybar energi.

På Miljöpartiets initiativ har kommunen köpt in tre vindkraftverk. De kommer att leverera ren och förnybar el där elkostnaden blir lägre och förutsägbar. För att fortsätta omställningen till ett samhälle där energin är förnybar vill Miljöpartiet investera i solpaneler som anläggs på taken till kommunens fastigheter.

Sopsortering.

Det ska vara lätt att bidra till ett mer hållbart samhälle. Miljöpartiet vill att Sollentuna skapar ett system där sopbilen inte bara hämtar komposterbart- och brännbart avfall hos de fristående hushållen, utan också tomma förpackningar.

Giftfri miljö.

Miljöpartiet vill att förskolor, skolor och äldreboenden ska servera mer ekologisk mat. Det bidrar till en hållbar livsmedelsförsörjning och en mer hälsosam miljö.

Miljöpartiet de gröna Sollentuna

Kontakt