Sollentuna

Miljöpartiet i Sollentuna driver en ansvarsfull och långsiktigt inriktad politik med målet att skapa ett hållbart samhälle; ekologiskt, ekonomiskt och socialt - det goda gröna livet.

Nu – klimatet kan inte vänta!

 

Våra prioriteringar

Bra och giftfri mat.

Maten på skolor och äldreboenden ska vara god och hälsosam. Den ska även vara ekologisk och framställd med svenska krav på djurhållning, samt bidra till den sociala hållbarheten. Onödiga transporter och matsvinn ska undvikas.

Sommarjobb.

Kommunen ska hjälpa ungdomar komma ut i näringslivet och få tjäna sina egna pengar – sommarjobbet är en bra start. Detta stärker självkänslan och öppnar upp dörrar till nya jobb.

Bevarande av tätortsnära natur.

Våra sjöar och skogar ska kännas välkomnande för alla. Sollentunas unika naturreservat ska utvecklas, och göras mer attraktiva och tillgängliga. Vi vill synliggöra entréerna, bygga ut vandringsleder och skapa nya rastplatser med information och service.

Hållbart byggande med bostäder för alla.

När kommunen byggs ut måste hänsyn tas till naturen. Byggnationen ska vara klimatsmart och bidra till bättre miljö. Vi värnar strandskyddet och värdefulla grönområden. För friluftslivets, växternas och djurens skull.

Miljöpartiet Sollentuna

Kontakt