Klimat

Klimat

De val vi gör idag påverkar våra barn och barnbarn. Därför behöver vi bygga ett hållbart Solna där det är lätt att leva klimatsmart. I en grön stad får också människorna mer utrymme. Så blir Solna en bättre plats för alla.

Grönt byggande

Bostadsbristen är stor och byggandet behöver fortsätta. Framför allt behövs fler hyresrätter. Samtidigt måste byggandet vara långsiktigt hållbart. Naturen omkring ska värnas och miljö-och klimatpåverkan ska vara så låg som möjligt. Genom att bygga i trä istället för i betong kan klimatutsläppen minskas. Lågenergihus med gröna tak och solceller kan till och med bidra med energi.

Trevliga stadsgator

Solna är en överkörd kommun där stora trafikerade gator som Solnavägen och Frösundaleden skapar barriärer. Vi vill bygga om dem till trevliga stadsgator med människan i centrum och med plats för gång, cykel och kollektivtrafik. Med träd och grönska, lekplatser och uteserveringar kan hela stadsdelar leva upp. Med mer samhällsservice får dessutom Solnaborna närmare till det de behöver och behovet av transporter minskar.

Satsa på cykel

Det behövs plats för miljövänliga resor. Solna måste sluta prioritera bilar framför människor. Genom att ta utrymme från bilarna kan gående och cyklister få mer plats i staden. De närmaste fem åren vill vi satsa 250 miljoner kronor på nya cykelvägar, bredare cykelbanor och bättre cykelparkeringar. Då blir det möjligt för fler att pendla klimatsmart. Genom säkrare cykelvägar kan också fler barn våga ta cykeln till skolan.

Nyheter på Klimat

Solna, 25 juli 2018

Rusta Solna för det nya klimatet!

Solna, 10 mars 2017

En klimatoffensiv för Solna

Solna, 28 september 2014

Sätt klimatet högst upp på den politiska agendan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter