Staffanstorp

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp!
 
 
Vi slåss för att du som bor i Staffanstorp, Hjärup, Kyrkheddinge, Tottarp med mera ska få leva i en grön, hållbar kommun som tar ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar.
 
Vi kämpar också för demokratiska processer som fungerar, där du har insyn i hur beslut tas och hur du kan påverka dem.
 
Just nu pågår framtagandet av en ny översiktsplan för Staffanstorps kommun och samtidigt tas en fördjupad översiktsplan fram för det område som kallas "Flackarp-Höjebromölla" (som egentligen är Trolleberg till Knästorp). Vi har lämnat yttrande till kommunen för båda dessa planer, då vi har många synpunkter som inte tagits tillvara av styrgruppen (där vår representant David Wittlock är med). Du hittar vårt yttrande på översiktsplanen här och vårt yttrande för den fördjupade översiktsplanen här
 
Vill du vara med och arbeta med oss? Bli medlem idag

Miljöpartiet Staffanstorp

Kontakt