Nyanländas etablering

Sundbyberg ska attrahera människor från hela världen. Med rätt politik kan alla bli en del av stadens gemenskap. Sundbyberg ska arbeta för att snabbt introducera svenska språket och korta vägen till det första arbetet.

Miljöpartiet vill

  • SFI ska erbjudas flexibelt, exempelvis under föräldraledighet och kombinerat med praktik eller jobb.
  • Sundbyberg ska fortsatt erbjuda etableringsboende för nyanlända, och hjälpa till med bostadssökande under tiden.
  • Staden ska underlätta för egenföretagande hos nyanlända och samarbeta med näringslivet för att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna få en anställning.
  • Staden ska vidareutveckla handlingsprogrammet för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Alla skolor i staden ska ta emot nyanlända elever, som så snabbt som möjligt ska kunna inkluderas i befintliga klasser.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: