Människor ska mötas med 
möjligheter, inte murar


Nyanländas etablering och integration

Sundbyberg ska attrahera människor från hela världen. Med rätt politik kan alla bli en del av stadens gemenskap. Sundbyberg ska arbeta för att snabbt introducera svenska språket och korta vägen till det första arbetet.

Integrationen är avgörande både för de nyanlända som kommer till Sundbyberg och för vårt samhälle. Nyanlända sundbybergare ska välkomnas och tas emot på ett bra sätt. Kommunens egna integrationsinsatser ska stärkas så att alla nyanländas första tid i kommunen kantas av goda möjligheter att etablera sig och känna sig som en del av det svenska samhället.

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Utveckla kommunens arbete med integrationen genom att ta fram en långsiktig integrationsplan för en inkluderande kommun fri från diskriminering.
  • Anställ kulturtolkar i kommunen, alltså personer som kan hjälpa nya svenskar med olika frågor om hur det svenska samhället fungerar.
  • Ställ krav på social integration och sysselsättning vid kommunens upphandling, till exempel i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag.
  • Stärk kommunens samarbete med Arbetsförmedlingen för att främja nyanländas etablering.
  • Stärk integrationen genom satsningar på tillgängligheten på kommunens mottagningscentrum för nyanlända.
  • Underlätta för nyanlända att lära sig språket genom att stärka kvaliteten i svenska för invandrare (SFI).
  • Stötta och uppmuntra ideella initiativ som förbättrar integrationen, såsom språkcaféer.

Läs mer om Miljöpartiets politik om nyanländas etablering och migration.

Nyheter på Nyanländas etablering

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter