Framtidsvision för Sundsvall 2023 – 2026

Vision 2023 – 2026

Miljöpartiet de gröna i Sundsvall har antagit ett handlingsprogram för 2023-2026 som beskriver hur vi vill att Sundsvalls kommun ska utvecklas.
Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva ett gott liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.

Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda.
Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas trefaldigt:
* Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
* Solidaritet med kommande generationer
* Solidaritet med världens alla människor

En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn
– allt hänger ihop och är beroende av varandra.
Vi vill bryta ner alla diskriminerande och ohållbara maktstrukturer i samhället. Vi är ett feministiskt parti som arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möjligheter att delta fullt ut i samhällsbygget.
Varje människa har rätt att vara och växa till den individ som hen vill vara. Vi är övertygade om att olikheter berikar och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder för ett rättvist samhälle. Tillsammans kan vi skapa framtidstro och livskvalitet.
Förändringar kräver engagemang men hela ansvaret kan inte ligga på enskilda individer. Samhället är något människor skapar tillsammans. Politiken är nyckeln till förändring och måste visa vägen till ett hållbart samhälle.
Vi tror på mångfald, och det är en av den gröna rörelsens styrkor. Det finns många sätt att vara grön på. Vi förenas av den gemensamma uppgiften att forma vårt samhälle för en ny tid. Vi välkomnar alla som vill vara med i detta arbete.

Detta är Miljöpartiet de gröna i Sundsvalls handlingsprogram som beskriver hur vi vill att Sundsvalls kommun ska utvecklas.

En klimatneutral kommun
– Sol, vind och energieffektivt Sundsvall. Miljöpartiet vill:
– Sundsvall – en trästad. Miljöpartiet vill:
– Ett fossilfritt Sundsvall. Miljöpartiet vill:
– Ett ekologiskt Sundsvall. Miljöpartiet vill:
– Biologisk mångfald och naturvärden. Miljöpartiet vill:

Ett samhälle för alla människor
– Öppenhet och respekt. Miljöpartiet vill:
– Barn och ungdom. Miljöpartiet vill:
– Äldre. Miljöpartiet vill:
– Omsorg. Miljöpartiet vill:
– Delaktighet i samhället. Miljöpartiet vill:

Ett växande och kreativt samhälle
– Skolan – eleven i centrum. Miljöpartiet vill:
– Uppmuntra entreprenörskap. Miljöpartiet vill:
– Fler i arbete. Miljöpartiet vill:
– Ett hållbart arbetsliv. Miljöpartiet vill:

En levande landsbygd och stad
– En levande landsbygd. Miljöpartiet vill:
– En levande stad. Miljöpartiet vill:
– Fler bostäder. Miljöpartiet vill:
– Kollektivtrafik. Miljöpartiet vill:

För välbefinnande och ett aktivt liv
– Kultur och idrott. Miljöpartiet vill:
– Rikare friluftsliv och turism. Miljöpartiet vill:

Ekonomi och konsumtion
– Kommunens ekonomi, Miljöpartiet vill:
– Hållbar konsumtion, Miljöpartiet vill:

 

Grunderna i den gröna ideologin och den rikstäckande och globala politiken finns att läsa om på: mp.se/om/partiprogram.

Nyheter på Vision

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter