Klimat

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning.

Tidaholm behöver ta ansvar för en grön omställning. Vi har goda förutsättningar att göra kloka klimatbeslut. Här finns flera gröna företag, inte minst i vår landsbygd. 

Kommunen ska använda mat-och energiköp miljöklokt, så att våra företag har en långsiktig beställare av ekologisk mat och förnyelsebar energi.

Kommunens verksamhet vara hållbar såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt.

Vi ska skydda bergen och vårt landskap mot provborrningar efter naturresurser och bevaka Vätterfrågan för rent vatten i vår trakt.

Politiken måste bli varmare. Inte klimatet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: