Klimatomställning i Tidaholm

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Idag lever vi som om vi hade flera planeter. Det går att ställa om, men det är bråttom. Det behövs mindre snack och mer verkstad helt enkelt. Därför har vi i vårt valmanifest fokuserat på ett antal skarpa förslag som kan genomföras direkt. Vi vill bland annat:

  • Säkerställa att alla beslut som fattas ligger i linje med kommunens koldioxidbudget.
  • Förbjuda investeringar som ger ökade klimatutsläpp.
  • Ersätta kommunens fossildrivna fordon med antingen el, HVO eller biogas.
  • Sätta upp solceller på alla kommunens byggnader, vilket också gör energiförsörjningen tryggare och mindre priskänslig.
  • Inrätta ett klimatråd, med bred representation från näringsliv, föreningar och organisationer, för att främja omställningen i hela samhället.
  • Bygga fler cykelbanor. Tätorten har möjlighet att bli en riktig cykelstad. Cykelbana till Ekedalen ska byggas och vi vill även utreda cykelbana till Fröjered.
  • Motarbeta Västtrafiks plan att lägga ner busslinjer, samt arbeta för att återetablera kollektivtrafik till Jönköping.

Nyheter på Klimat

Tidaholm, 16 augusti 2022

Klimatkrisen måste lösas nu

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter