Insändare: Genuspedagogik

KD går alltså till val på att de inte vill arbeta med jämställdhet i Varbergs kommuns förskolor.

Vi i Miljöpartiet vill dock att både flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och en viktig del i arbetet för ett jämställt samhälle börjar i förskolan och med våra barn. Genuspedagogik handlar om ett tillvägagångssätt för lärarna att utmana och uppmuntra barn att tänka nytt och kreativt vare sig detta handlar om naturvetenskap eller jämställdhet och mångfald. Genom ett gediget arbete med genus och normer, både i förskolan och skolan, lär sig barnen på riktigt att respektera varandra och sig själva.

Vi kan göra så att våra barn i framtiden inte behöver en kampanj som #metoo.

Linnea Sandahl (MP)
Sophia Nilsson (MP)
Johan Rosander (MP)

Skickad till Hallands Nyheter, ej publicerad ännu.

Genom ett gediget arbete med genus och normer, både i förskolan och skolan, lär sig barnen på riktigt att respektera varandra och sig själva.