Sophia Nilsson

Ordförande Miljöpartiet de gröna Halland

Sophias hjärtefrågor

Jämställdhet och integration.

Skola och högre utbildning.

Företagande.

Ett hållbart samhällsbygge förutsätter moderna och innovativa företag som skapar arbetstillfällen i olika delar av landet. Miljöpartiet arbetar därför aktivt för att förbättra småföretagens villkor och ge fler företag att utvecklas och anställa fler.

Miljö och klimat.

Sophia Nilsson

Mer om Sophia Nilsson

Sophia Nilsson om politik

http://www.hn.se/åsikter/ordet-är-fritt/ridning-är-friskvård-1.4583578