Sophia Nilsson

Ordförande Miljöpartiet de gröna Halland

Sophias hjärtefrågor

Jämställdhet och integration.

Skola och högre utbildning.

Företagande.

Ett hållbart samhällsbygge förutsätter moderna och innovativa företag som skapar arbetstillfällen i olika delar av landet. Miljöpartiet arbetar därför aktivt för att förbättra småföretagens villkor och ge fler företag att utvecklas och anställa fler.

Miljö och klimat.