Ystad

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet i Ystad! 

 

I valet 2014 ökade Miljöpartiet från två till tre mandat i Ystad - vi tackar våra väljare för ert stöd och tänker nu använda våra mandat för att arbeta för att göra Ystad till en offensiv miljökommun. Vi kommer också arebta för att stärka skola, kultur och det lokala näringslivet.
 

VI vill förbättra maten i Ystads skolor. Börja med frukten.
Våra prioriteringar

Energi.

I Ystad har vi mycket bra möjligheter att producera egen el. Framförallt för solenergi och havsbaserad vindkraft.

Kultur.

Ystad är en kulturstad. Vi i mp vill fortsätta arbeta med att få fria entréer på museerna och offentlig utsmyckning.

Rent vatten.

Vattnet i våra sjöar, hav och åar är mycket förorenat. De senaste åren har vi arbetat mycket med att få igång arbetet kring vattnet. Nu är det dags att gå till handling och börja genomföra olika åtgärder.

Näringsliv.

Småföretagen utgör en av grundbultarna i Miljöpartiets ekonomiska politik. Ystad ska bedriva en offensiv småföretagarpolitik på alla nivåer i syfte att underlätta etablering och framväxt av fler små och medelstora företag. Miljöpartiet vill hjälpa det lokala näringslivet bland annat genom ökade satsningar på kuluren vilket kommer stärka Ystad som tusristmål. Miljöpartiet vill också försöka och locka en större andel av de 1,8 miljoner resenärer som passerar staden på väg mot Bornholm. Ystad ska vara ett naturligt stopp på vägen där man vill stanna och njuta en medeltida stadsmiljö som erbjuder småskalig handel, trevliga resturanger och cafér samt unika kulturupplevelser. Slutligen ska också det lokala näringslivet stärkas genom att underlätta för för små och medelstora företag att delta när kommunen gör upphanlingar.

Förskola och skola.

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. En bra skolgång skapar valmöjligheter på arbetsmarknaden, medan en dålig skolgång riskerar att stänga dörrar till både jobb och bostad. En skola som ser till alla elevers behov bygger en stark kunskapsnation, det tjänar vi alla på. Därför satsar vi på en skola där ingen lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka.

Miljöpartiet de gröna Ystad

Kontakt