Ystad

Välkommen till Miljöpartiet i Ystad! 

 

Alla globala problem har lokala orsaker och klimatförändringar, sociala orättvisor och resursslöseri kan inte lösas av andra, någon annanstans. De löser vi, här och nu, tillsammans. För detta krävs modiga och långsiktiga politiska beslut som sträcker sig längre än till kvartalets, kalenderårets eller mandatperiodens slut.
 
Miljöpartiet behöver ditt stöd. Nu.
 

Bli medlem. Nu.

Miljöpartiet Ystad

Kontakt