Borås

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet de Gröna i Borås!

Medlemswebb       Facebook       Val-bloggen       Youtube

Våra prioriteringar

Klimat Energi och Miljö.

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Miljöpartiet de Gröna vill att Borås Stad tar ett ökat ansvar inom klimat- och energiområdet.

Skola och utbildning.

Sverige behöver en ny skolpolitik. En politik som ger lärarna tid att se varje elev. Vi vill se till att den elev som behöver extra stöd får det i tid, utan byråkratiska omvägar.

Demokrati Feminism och Lika rätt.

En feministisk politik för jämställdhet nöjer sig inte förrän kvinnors och mäns inkomster är lika, mäns våld mot kvinnor upphört, våra skolor aktivt arbetar med jämställdhet och ingen hindras av förlegade könsnormer.

Stad Land och kollektivtrafik.

Goda idéer och välplanerade städer är en förutsättning för att vi ska klara omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle.

Miljöpartiet de gröna Borås

Kontakt