Borås

Välkommen till Miljöpartiet de Gröna i Borås!

Medlemswebb | Facebook | Youtube | Bli medlem

Våra prioriteringar

Klimat Energi och Miljö.

Klimatet kan inte vänta. Vi måste agera NU! Och det måste ske med beslutsamhet och kraft. Den extremt varma och torra sommaren 2018 är en förvarning – extremväder kommer att bli vanligare. Miljöpartiet har i åratal varnat för klimathotet och kommer att fortsätta med det. Men ett varmare klimat betyder inte att varje enskild kommande sommar blir extrem. Därför behövs Miljöpartiet, i Sverige och i Borås. Om kommande somrar blir svalare är risken stor att andra partier glömmer. Men klimathotet finns kvar, även om det inte syns. Och Miljöpartiet kan lova en sak – vi glömmer inte. Därför är det klokt att rösta på Miljöpartiet.

Stad Land och kollektivtrafik.

Goda idéer och välplanerade städer är en förutsättning för att vi ska klara omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle.

Demokrati Feminism och Lika rätt.

En feministisk politik för jämställdhet nöjer sig inte förrän kvinnors och mäns inkomster är lika, mäns våld mot kvinnor upphört, våra skolor aktivt arbetar med jämställdhet och ingen hindras av förlegade könsnormer.

Skola och utbildning.

Sverige behöver en ny skolpolitik. En politik som ger lärarna tid att se varje elev. Vi vill se till att den elev som behöver extra stöd får det i tid, utan byråkratiska omvägar.

Miljöpartiet Borås

Kontakt