Botkyrka

Vi utvecklar Botkyrka kommun till en ännu bättre plats att leva och bo i med minskad klimtpåverkan och ökad social hållbarhet

Klicka på bilden för att läsa vårt valmanifest för 2019-2022!
Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

Klimathotet är mer akut än vad det någonsin varit. Dag efter dag ser vi hur forskare larmar om hur den biologiska mångfalden hotas samtidigt som isar smälter och ögrupper sätts under vatten. Därtill gör avgaser och andra utsläpp att luftkvaliteten i våra städer blir dålig och hotar människors hälsa och välbefinnande.

Samhällsbyggnad.

Miljöpartiet vill förtäta befintlig bebyggelse. All byggnation ska ske på ett hållbart sätt i kollektivtrafiknära lägen med stor hänsyn till naturområden.

Skola och utbildning.

Det är i skolan som resan mot ett bättre samhälle har sina förutsättningar att börja. I skolan kan vi forma barnen till att inte bara ta hand om planeten i framtiden utan även till att ta hand om varandra.

Miljöpartiet Botkyrka

Kontakt