Ekerö

Lyssna

Våra förtroendevalda       Facebook        

Valet 2018 - NU väljer vi att skapa en gemensam framtid 

Om du väljer att ge Miljöpartiet din röst så kan vi försäkra dig om att vi alltid kommer att prioritera miljön och klimatet.

Ekerö kan göra mer! Det underlättar arbetet om vi är många. Vill du vara med?
Våra prioriteringar

Klimatet blir allt krassligare.

Vill vi minska klimatförändringarna så behöver vi förändra våra vanor allihop. Vi ekeröbor kan bl a bidra till att minska utsläppen av växthusgaser genom att åka mer kollektivt och att byta fossila bränslen till förnybara.

Barn ska ha mer tid med sina lärare.

Åka kollektivt ska vara bättre än att åka bil.

Maten går rätt upp i hjärnan på oss.

Mat med högt näringsinnehåll och utan gifter är en förutsättning för hälsa, livsenergi, och för hjärnans utveckling hos alla barn. Vi vill öka andelen ekologiska råvaror i de kommunala köken snabbare än hittills.

Mer ekologisk odling på Mälaröarna.

Social hållbarhet – arbete och olika former av boende.

Att inte lyckas komma in på arbetsmarknaden är knäckande för individer och dåligt för samhället. Sociala företag är ett sätt att få alla som kan jobba i arbete. Vi vill hjälpa sociala företag att komma igång.

Miljöpartiet Ekerö

Kontakt

Frågor i Ekerö A‑Ö

 1. A
  1. Avfall & Resursanvändning - VAL 2018
 2. B
  1. Bostäder - för alla faser i livet
  2. Bostäder - VAL 2018
 3. D
  1. Demokrati - delaktighet och jämlikt inflytande
  2. Demokrati - Samhället byggs tillsammans med medborgarna
  3. Demokrati - Sandudden skola
  4. Demokrati - VAL 2018
 4. E
  1. Ekonomi - Gröna obligationer
  2. Ekonomi - långsiktig framförhållning och cirkulär ekonomi
  3. Ekonomi - VAL 2018
  4. Energi - detta vill MP på Mälaröarna
  5. Energi - Lokal biogasanläggning
 5. F
  1. Fossilfria resor - En öppen kommunal elbilspool
  2. Förtroendevalda Ekerö 2018-2022
 6. I
  1. Infrastruktur - en ö utan kö
  2. Infrastruktur - Hållbara resor
  3. Infrastruktur - infartsparkeringar
  4. Infrastruktur - parkeringstal och mobilitetstjänster
  5. Infrastruktur - säkra gång- och cykelvägar
  6. Infrastruktur - VAL 2018
  7. Integration - VAL 2018
 7. J
  1. Jord- & Skogsbruk - VAL 2018
 8. K
  1. Klimatet - Vad kan Ekerö göra?
  2. Klimatet - VAL 2018
  3. Klimatet - Är du en klimatstruts?
  4. Klimatet blir allt krassligare
  5. Kollektivtrafik - anropsstyrd på Mälaröarna
  6. Kultur och föreningsliv - VAL 2018
 9. L
  1. Lekplatser i kommunen
 10. M
  1. Mat & matsvinn -VAL 2018
  2. Maten går rätt upp i hjärnan på oss
  3. Miljö - Giftfri vardag utan mikroplaster
  4. Miljö - Mälaröarna i korthet
 11. N
  1. Näringsliv - Småföretag måste växa
  2. Näringsliv - VAL 2018
 12. P
  1. Politisk plattform
 13. R
  1. Residence program
 14. S
  1. Skola - Ekerö har ingen plan för skolorna
  2. Skola - Inkludera utomhuspedagogik
  3. Skola - Lärarna är nyckeln till en bra skola!
  4. Skola - mer tid med sina lärare
  5. Skola - VAL 2018
  6. Social hållbarhet – arbete och olika former av boende
  7. Socialt hållbara äldreboenden
 15. T
  1. Trygghet på Ekerö
 16. V
  1. VAL 2018 - Kandidater
  2. Vatten & Mälaren - VAL 2018
  3. Vägar - kommunen måste ta ansvar
 17. Ä
  1. Äldreomsorgen - delaktighet är nyckeln
 18. Ö
  1. ÖP - Mälaröarna - mellan stad och land