Motorburen ungdom – motion

Motorburen ungdom

Miljöpartiet de gröna i Eksjö kommun vill
• att kommunen utreder frågan om lämplig plats där motorburen ungdom kan utöva sitt intresse
• att formerna utreds (tillsammans med motorintresserade ungdomar) för hur denna verksamhet skulle kunna bedrivas, och
• att därefter presentera en genomförandeplan

Ungdomar har olika intressen och utövar sin hobby antingen individuellt eller tillsammans med andra. Ibland sker det strukturerat inom föreningslivet, ibland i andra för tillfället sammansatta, lämpliga konstellationer.

Motorburen ungdom är oftast ett kompisgäng som samlas för att spontant ut-öva sitt intresse. Antingen visar de upp sina fordon på våra gator eller så kan de samlas på parkeringsplatser eller motsvarande för att träffa andra likasinnade.

Omgivningen upplever ibland denna verksamhet som allmänt störande. Men många av ungdomarna tar sin hobby på stort allvar och har lagt ner ett otal timmar på sitt objekt.

Ungdomars mentala hälsa är beroende av meningsfullhet. Samhället inklude-rar gärna barn och unga som vill idrotta, men motarbetar vissa andra – som ibland nästan kategoriseras som busar. Men det finns alltid wannabees eller hangarounds som inte vill följa samhällets regler – oavsett vilken verksamhet det gäller.

Miljöpartiet anser att även motorintresserade ungdomar borde ha en tillåtande plats i vår kommun. Även om bilar snart drivs fossilfritt eller förnybart så lär intresset för bilar och motorer inte minska i framtiden.

Denna motion syftar till att motorburen ungdom bereds möjligheter att utöva sitt intresse så som andra ungdomar har möjligheter att utöva spontanidrott.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter