Moderna jämställdhetsmål

Lyssna

Ökade satsningar på jämställdhet bidrar till att kvinnors och mäns, liksom pojkars och flickors individuella egenskaper tas tillvara, med ett rikare samhälle som resultat.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill ställa upp regionala jämställdhetsmål som kontinuerligt ska förbättras och utvärderas. Här ska även ingå utbildnings- och informationsinsatser.
  • Vi vill även ha en jämn könsfördelning inom politiska nämnder, styrelser och utskott.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: