Halmstad

Vi arbetar för ett modernt, mänskligt och långsiktigt hållbart Halmstad. Miljöpartiet är den gröna rösten i Halmstads kommun. Här är våra 45 prioriterade frågor mandatperioden 2018-2022.

Är du intresserad av Miljöpartiet, håll koll på oss på Facebook.

Kandidater till kommunfullmäktige Topp 8 på komunfullmäktigelistan
Våra prioriteringar

Förskola och skola.

Barn och unga växer upp tryggt och formar sin framtid i en likvärdig förskola och skola. 5 prioriteringar för en bättre förskola och skola.

Livskvalitet.

I Miljöpartiets Halmstad finns det bra möjligheter till balans mellan arbetsliv och fritid. 6 prioriterade frågor för ökad livskvalitet.

Demokrati och mångfald.

Miljöpartiets vision om framtidens Halmstad är ett rättvist samhälle där alla känner sig välkomna och respekterade. 5 prioriterade frågor för demokrati och mångfald.

Hållbar miljö.

Det miljöbättre valet ska bli enklare, billigare och roligare än det som är sämre för miljön. 8 prioriterade frågor för en hållbar miljö.

Bättre mat.

Maten som serveras i kommunens verksamheter ska vara ekologisk och gärna närproducerad. 3 prioriterade frågor för bättre mat.

Grön samhällsplanering.

Samhällsplaneringen genomsyras av en helhetssyn där människor och miljö sätts i fokus. 5 prioriterade frågor för en grönare samhällsplanering.

Fossilfri kommun.

Halmstad som kommun ska vara fossilfri senast 2030. 4 prioriterade frågor för en fossilfri kommun.

hållbart resande.

Skapa förutsättningar för en renare och mer levande stadsmiljö genom att satsa på fler gång- och cykelvägar och en utbyggd kollektivtrafik. 9 prioriterade frågor för ett mer hållbart resande.

Miljöpartiet Halmstad

Kontakt