Haninge

Vi vill göra det enkelt för dig som bor i haninge att leva miljövänligt och klimatsmart, vår fantastiska natur ska värnas och tillgängliggöras. Det behövs också insatser för ökad social hållbarhet och minskad segregation, alla Haninges barn ska ha lika goda möjligheter att utvecklas med en jämlik skola och fritid.

 

Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

Vi prioriterar miljö och klimat.

Hållbar samhällsutveckling.

Det vara enkelt att leva hållbart.

Skola och förskola.

Alla skolor ska vara bra skolor.

Miljöpartiet Haninge

Kontakt