Haninge

Vi vill göra det enkelt för Haningeborna att leva miljövänligt och klimatsmart och att vår fantastiska natur värnas och tillgängliggörs. Det behövs även insatser för ökad social hållbarhet och minskad segregation, alla Haninges barn ska ha lika goda möjligheter att utvecklas med en jämlik skola och fritid.

 

Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

Vi prioriterar miljö och klimat.

Hållbar samhällsutveckling.

Det vara enkelt att leva hållbart i Haninge

Skola och förskola.

Alla Haninges skolor ska vara bra skolor.

Miljöpartiet Haninge

Kontakt