Haninge

Miljöpartiet är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.Vi tror på en demokrati med aktiva och delaktiga medborgare. 

Vi vill ha ett samhälle där individen ges möjlighet att bidra efter förmåga till samhällets utveckling och där alla har lika rättigheter. Därför måste samhället också stå som garant för en trygg välfärd, där alla erbjuds nya chanser att växa och utvecklas genom livet. Det skapar förutsättningar för goda livsvillkor vilket bidrar till människors utveckling och välbefinnande. Samhället är till för alla och skapas av alla.

Förändring börjar lokalt: ditt engagemang, dina åsikter och dina erfarenheter är viktiga. Bli medlem idag för att påverka politiken.

 

Miljöpartiet de Gröna i Haninge
Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

Vi prioriterar miljö och klimat.

Hållbar samhällsutveckling.

Det vara enkelt att leva hållbart.

Skola och förskola.

Alla skolor ska vara bra skolor.

Miljöpartiet Haninge

Kontakt