Haninge

Lyssna

Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.

I Haninge styr Miljöpartiet kommunen tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vi kallar oss samarbetskoalitionen och det är genom samarbete vi styr kommunen.

 

MP i Haninge styr mot hållbarhet! Bild från Miljöpartiets tält på nationaldagen 2017.
Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

I ett Haninge som växer hållbart minskar utsläppen av fossila bränslen samtidigt som vi blir fler. Det kräver tuffa politiska beslut som tydligt prioriterar hållbara lösningar för transport, energi och klimat. När Haninge växer ska bilen lämna plats för cyklister och fotgängare, solenergi ska värma kommunens byggnader och det ska bli lättare att välja hållbara alternativ i vardagen.

Kultur och fritid.

Alla har rätt till en meningsfull fritid. I Haninge ska det finnas ett rikt utbud av kultur- och idrottsaktiviteter att delta i efter skoltid. Såväl vuxna som barn ska ha god tillgång till bibliotek, konsthallar och idrottsytor och föreningslivet i Haninge ska ges goda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Demokrati och kultur går hand i hand.

Barn och lärande.

En jämlik och bra skolgång är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Miljöpartiet i Haninge vill utveckla skolan genom mindre barngrupper i förskolan, fler pedagoger, tidiga insatser och bättre villkor för lärare.

Miljöpartiet de gröna Haninge

Kontakt