Haninge

Just nu växer Haninge med nya bostäder och fler invånare. Just nu lägger vi grunden för framtiden. Miljöpartiet driver på för ett Haninge som växer hållbart, där det är lätt att göra rätt och där naturen aldrig är långt borta. Sedan valet 2014 styr Miljöpatiet i kommunen tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vi styr mot hållbarhet!

 

MP i Haninge styr mot hållbarhet! Bild från Haningedagen 2016.
Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

I ett Haninge som växer hållbart minskar utsläppen av fossila bränslen samtidigt som vi blir fler. Det kräver tuffa politiska beslut som tydligt prioriterar hållbara lösningar för transport, energi och klimat. När Haninge växer ska bilen lämna plats för cyklister och fotgängare, solenergi ska värma kommunens byggnader och det ska bli lättare att välja hållbara alternativ i vardagen.

Kultur och fritid.

Alla har rätt till en meningsfull fritid. I Haninge ska det finnas ett rikt utbud av kultur- och idrottsaktiviteter att delta i efter skoltid. Såväl vuxna som barn ska ha god tillgång till bibliotek, konsthallar och idrottsytor och föreningslivet i Haninge ska ges goda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Demokrati och kultur går hand i hand.

Barn och lärande.

En jämlik och bra skolgång är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Miljöpartiet i Haninge vill utveckla skolan genom mindre barngrupper i förskolan, fler pedagoger, tidiga insatser och bättre villkor för lärare.