Äldre

Haninge behöver våra äldres kunskap och erfarenhet

Våra äldre bär på mycket kunskap och erfarenhet som Haninge behöver bli bättre på att ta tillvara. Vi behöver uppmuntra till fler möten och samtal över generationsgränserna i hela vår kommun. Våra äldre ska ges möjligheter att delta och fortsätta utvecklas så att livskvaliteten kan öka med åldern.

Miljöpartiet de gröna i Haninge vill bland annat:

  1. I varje område som byggs ska det finns bostäder anpassade för olika åldrar
  2. Erbjud äldreomsorg på modersmål
  3. Ta tillvara på äldres erfarenhet t. ex. genom möten över generationsgränserna och mentorskapsinitiativ
  4. Erbjud 70+:are gymrabatt
  5. Verka för fler samarbeten inom kommunens verksamheter som bidrar till möten mellan äldre och yngre

 

Mer från Miljöpartiet Haninge

Vår nationella politik

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: