Skola och förskola

Alla skolor ska vara bra skolor.

Alla Haninges elever ha rätt att utvecklas och att må bra. Därför ska alla Haninges skolor ska vara bra skolor. Elever ska själva ges inflytande över sin egen skolgång och har rätt att få utvecklas utifrån sina förutsättningar. Olika elever lär sig på olika sätt och behöver olika slags stöd. Inga elever ska behöva må psykiskt dåligt. 

Miljöpartiet de gröna i Haninge vill bland annat:

  1. Satsa på elevhälsan
  2. Ge lärare rätt att ordinera extra stöd till den elev som behöver det
  3. Minska administrationen för lärarna
  4. Öka vuxentätheten i förskolor och skolor
  5. Ge rätt till heltid i förskola oavsett föräldrarnas situation

 

Mer från Miljöpartiet Haninge

Vår nationella politik

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: