Jobben och näringslivet

Haninge behöver fler entreprenörer och företag.

Vi vill göra steget till arbete enklare för de som studerar eller har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Med vår politik skapar vi nya gröna jobb och exportmöjligheter för svenska företag. I den globala omställningen till ett hållbart samhälle vill vi att Haninge ligger i framkant.

Miljöpartiet de gröna i Haninge vill bland annat:

  1. Satsa på den lokala turismen
  2. Erbjud alla Haninges ungdomar sommarjobb
  3. Satsa på entreprenörskap hos nyanlända kvinnor
  4. Låt alla tredjeklassare på gymnasiet genomgå en kommunalt finansierad arbetssökarutbildning utanför skoltid
  5. Verka för en mer anpassad yrkesinriktad utbildning med lärlings och praktikplatser

 

Mer från Miljöpartiet Haninge

Vår nationella politik

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: