Alla ska ha möjlighet att leva ett gott liv, hela livet

Alla äldre ska kunna må bra så länge som möjligt. Vi vill att fler får möjlighet att leva och bo som de önskar, även på äldre dagar, och att det finns en trygg äldrevård i hela Sverige.

Miljöpartiet vill att alla ska få möjlighet att leva ett så aktivt och meningsfullt liv som möjligt, så länge som möjligt.

Miljöpartiet vill

 • att äldre får fortsätta bestämma över sitt boende och hur man vill leva sitt liv,
 • att äldre som behöver det får trygg hjälp efter behov,
 • bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom äldreomsorgen,
 • att den som vill, kan och orkar ska kunna jobba längre än till 67 år.

”Alla människor ska få möjligheten att leva de liv de vill leva, hela livet.”

Rätt att bestämma över sitt liv och sitt boende

Oavsett ålder ska man ha makt över sitt eget liv. För den som inte kan eller vill bo hemma ska det finnas boendeformer som passar ens önskemål. Den som bor kvar hemma ska få tillgång till bra hemtjänst där man får träffa personer som man känner igen och som har tid för varje besök.

Levande lokalsamhällen med fungerande service och kollektivtrafik gör livet både enklare och roligare för den som vill hålla sig aktiv länge. Vi vill att det ska vara lätt att ta del av sin närmiljö och av samhället hela livet.

Bättre äldrevård

Den som behöver hjälp när man blir äldre ska få det utifrån sina behov och av kompetent personal. Vi vill bättra arbetsvillkoren för de som jobbar inom äldrevården i hela Sverige.

Vi jobbar också för att det ska serveras bättre mat i äldreomsorgen: mer ekologiskt, mer näringsrikt, mer närproducerat och mer varierat med större del vegetariska rätter.

Många vill jobba längre

Sveriges befolkning blir både äldre och friskare. Fler lever ett aktivt liv längre än vad tidigare generationer gjort. Därför vill vi att de som vill, kan och orkar ska kunna jobba längre än till 67 år.

Miljöpartiet regerar

Under vår tid i regering har vi gjort flera insatser för att förbättra vardagen för äldre. Vi har:

 • Sänkt skatten för pensionärer.
 • Stärkt bemanningen i äldreomsorgen.
 • Tillsatt en utredning om att införa legitimation för undersköterskor, så att statusen på yrket höjs och fler vill jobba inom äldreomsorgen.
 • Stärkt stödet till den som lider av demenssjukdom.
 • Lagt förslag som ska göra det enklare för kommuner att erbjuda hemtjänst.
 • Infört gratis öppenvård för den som är över 85 år.
 • Fyrdubblat tandvårdsbidraget för personer mellan 65 och 74 år fördubblat det för de från 75 år, till totalt 600 kronor per år.
 • Skärpt diskrimineringslagstiftningen så att arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot diskriminering baserat på ålder.
 

Prata Äldreomsorg

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Äldreomsorg