Sverige har inte råd att spara mer på de äldre

Lyssna

Alla äldre ska ha möjlighet att vara aktiva och må väl så länge som möjligt. Alla ska kunna fortsätta göra egna val och känna att livet är innehållsrikt. Det ska också vara lätt för den som är äldre att ta del av sin närmiljö och av samhället.

Miljöpartiet vill att alla ska få möjlighet att leva ett så aktivt och meningsfullt liv som möjligt, så länge som möjligt.

Miljöpartiet vill

  • att den som inte längre kan eller vill bo själv ska kunna välja mellan olika slags boenden till rimlig kostnad,
  • värna mångfald samt öka kvalitet och bemanning i äldreomsorgen,
  • att småbutiker och närservice ska finnas kvar i levande stadskärnor, med bra kollektivtrafik.

”Alla människor ska få möjligheten att leva de liv de vill leva, hela livet.”

Många vill arbeta längre

Sveriges befolkning blir allt äldre och friskare. Många vill också kunna arbeta längre. Vi vill att den som kan, vill och orkar ska ha möjlighet att jobba längre än till 67 år.

Att närmiljön fungerar bra är viktigt

Levande lokalsamhällen med fungerande service och kollektivtrafik gör livet både enklare och roligare för alla som vill hålla sig aktiva längre. Även trygghetsfaktorer som ett fungerande fast telefonnät är viktigt för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. 

Flera alternativ för boende

Vi vill att det ska finnas flera olika boendealternativ för äldre som inte längre kan eller vill bo hemma. Fler kollektiva boenden i form av hyresrätter behövs. 

Bättre vård för äldre

Och när hälsan sviktar är det viktigt med kompetens om äldres hälsa och åldrande hos sjukvård och annan omsorg. Äldre ska inte behöva vänta långa tider på akuten för en vård som kunnat organiseras på annat bättre sätt.

Varmare omsorg

Alla ska kunna lita på omsorgen i Sverige, alldeles oavsett vem som utför den. För kvaliteten är det inte avgörande vilken skylt som finns utanför boendet, utan med vilken värme, värdighet och delaktighet man bemöts som omsorgstagare. Miljöpartiet vill öka bemanningen kompetensutveckling och genomföra en arbetstidsförkortning för personalen i äldreomsorgen. Stöd till anhöriga behöver bli betydligt bättre.
 

Fördjupning i ämnet Äldrepolitik

Prata Äldrepolitik

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Äldrepolitik