Hållbar samhällsutveckling

Det vara enkelt att leva hållbart.

Vi vill bygga många tydliga och säkra cykelvägar i Haninge kommun

”Vi vill göra Haninge till en ledande cykelkommun. Det ska vara smidigt och säkert att cykla mellan kommundelar, till skolan, jobbet och våra naturområden.”

I Haninge ska det vara enkelt att leva hållbart. Vi vill skapa bättre möjligheter till hållbara transporter, bland annat genom att utveckla Haninge till en av Sveriges ledande cykelkommuner.  I Haninge finns vacker natur inom räckhåll för många. Självklart ska naturområdena bevaras och vi vill även att de blir lättare att ta sig till kollektivt eller med cykeln. Vi behöver bygga hållbart, både ekologiskt och socialt samt satsa på att producera fossilfri energi.

Miljöpartiet de gröna i Haninge vill bland annat:

  1. Göra Haninge till en ledande cykelkommun med fler cykelvägar, cykelöverfarter, lånecyklar och bättre skyltning
  2. Öka andelen byggnader i kommunen med trästomme
  3. Bygg tätt, i första hand nära pendeltågsstationerna
  4. Utöka antalet infartsparkeringar där SL-biljett ger gratis parkering
  5. Skapa fler öppna wifi-zoner
     

Mer från Miljöpartiet Haninge

Vår nationella politik inom detta

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: