Lika rätt

Lika rätt är allas rätt.

Vi måste anstränga oss för att ge alla samma möjligheter att leva goda liv i Haninge. Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas på grund av exempelvis härkomst, kön eller könsidentitet. Samhället ska kunna ge stöd och upprättelse till den som utsätts för diskriminering. Olikheter berikar och mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder för ett rättvist samhälle. Flyktingar som kommer till Haninge ska välkomnas med möjligheter.

Miljöpartiet de gröna i Haninge vill bland annat:

  1. Tillgängliggör kommunala anläggningar och evenemang för alla
  2. Instifta en kommunal antidiskrimineringsbyrå dit de som anser sig diskriminerade kan vända sig för att få hjälp och stöd
  3. Kommunen som arbetsgivare ska gå före och erbjuda jämställda löner
  4. Utöka stödet till personer som är utsatta för hederskultur och våld i nära relationer
  5. Stötta föreningar och andra krafter som vill genomföra sociala projekt för ökad gemenskap och trygghet

 

Mer från Miljöpartiet Haninge

Vår nationella politik

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: